Hovedgrupper

Når vi her snakker om voksne med ervervede sansetap, tenker vi først og fremst på de i yrkesaktiv alder.

Her kan du lese om Syn og hørsel hos eldre.

Personer med kombinerte syns- og hørselsnedsettelser er en uensartet gruppe, selv om de ikke er så mange i antall.

  • Noen er hørselshemmede og har redusert syn. Disse omtales som primært hørselshemmede.
  • Noen ganske få er synshemmede og har redusert hørsel. Disse omtales som primært synshemmede.
  • Noen få er født med normalt syn og normal hørsel, men får i løpet av livet skader av ulike årsaker. Disse omtales som primært normalt seende og hørende.

Ofte klarer personer med ervervede sansetap seg relativt bra med sine syns- og hørselstekniske hjelpemidler. Men det kombinerte sansetapet kan gi noen utfordringer. Det er derfor viktig å få undersøkt syn og hørsel. Men vel så viktig er det å finne ut av den funksjonelle bruken av syn og hørsel og hvordan disse sansene fungerer sammen.

Les mer om ervervede syns- og hørselsvansker.

Kilder

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Hovedoppgaven er først og fremst å gi tilbud og tjenester til personer med døvblindhet og kombinerte syns- og hørselshemninger, deres pårørende og lokale fagmiljøer.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 27.07.2018