Primært hørselshemmede

Denne betegnelsen omfatter to ganske ulike grupper: de som er født døve og de som er født tunghørte.

De aller fleste som er født døve, oppdages tidlig og får i dag operert inn cochleaimplantat (CI), som er et hørselshjelpemiddel. CI er et elektronisk apparat som gir en mulighet for hørselsinntrykk hos både barn, unge og voksne. Det kan brukes både av personer som er født døve og av de som mister hørselen senere i livet.

Personer som er født med redusert hørsel, oppdages og får vanligvis tilpasset høreapparat i tidlig alder.

Et fremtidig synstap kan være ukjent i mange år. Det er spesielt viktig at personer som i tillegg til hørselsnedsettelsen har et eventuelt progredierende synstap, får CI eller høreapparat så tidlig som mulig.

Les mer om cochleaimplantat (CI).

Les mer om høreapparat.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 27.07.2018