Konsekvenser av kombinerte sansetap

Personer med ervervede kombinerte sansetap har ulik grad av syns- og hørselstap. Noen har hatt synstapet eller hørselstapet hele livet og fått det andre sansetapet senere. Andre har fått begge sansetapene i løpet av livet.

Et kombinert sansetap påvirker i ulik grad personens evne og mulighet til å kommunisere, tilegne seg informasjon og bevege seg fritt. Det er vesentlig at mennesker de omgås, viser forståelse for deres spesielle livssituasjon.

Her kan du lese mer om noen av de konsekvensene et kombinert sansetap kan gi.


										
					
Sist oppdatert 26.08.2020