Konsekvenser av kombinerte sansetap

Personer med ervervede kombinerte sansetap har ulik grad av syns- og hørselstap. Noen har hatt synstapet eller hørselstapet hele livet og fått det andre sansetapet senere, mens de fleste har fått begge sansetapene i voksen alder.

Et kombinert sansetap påvirker i ulik grad personens evne og mulighet til å kommunisere, holde seg orientert og bevege seg fritt. Det er vesentlig at mennesker de omgås, viser forståelse for deres spesielle livssituasjon.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 04.06.2020