Lysforhold og kontrast

Retinitis pigmentosa (RP) gir problemer med lysømfintlighet og blending. Personer med RP blir fort blendet, og øyet bruker lengre tid til å tilpasse seg endrede lysforhold enn et normalt øye. Dette vil si at en person kan bli helt blind en periode når han går fra sterkt sollys og inn i et hus.

Ved RP er det de lysavhengige cellene på netthinna som fungerer best. Dette gir et stort behov for tilrettelegging av lysforhold og derved lysskjerming. Belysningen må ikke blende, samtidig som den må kunne være sterk nok, fleksibel og justerbar. Den bør være indirekte og jevn. Dette er spesielt viktig for de som er avhengig av tegnspråk.

Tegnspråk avleses best når det er god kontrast mellom tegn og bakgrunn, mellom hender og genser/skjorte. Mønstrede klær kan skape dårlig kontrast. Dette gjør det samme for avlesing av tegn, som bakgrunnsstøy gjør for oppfattelse av tale via høreapparat/CI. Det forstyrrer oppfattelse og kommunikasjonen.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 04.06.2020