Lytting og munnavlesning

Visuell støtte i kommunikasjon er vesentlig for personer med hørselstap, også når man bruker høreapparat og cochleaimplantat (CI). Støtten gis gjennom munnavlesning, mimikk og kroppsspråk.

Visuell støtte gir tilleggsinformasjon og er en avlastning i lyttesituasjonen. Både munnavlesning og lytting gjennom høreapparater og CI er slitsomt. Det er derfor viktig å ta pauser ofte.

Les mer om munnavlesning.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 04.06.2020