Variasjon i synsfunksjon

Det som er spesielt med synstap og redusert synsfunksjon ved RP, er at hva personen ser, varierer mye ut fra omgivelsenes tilrettelegging og personens dagsform. Flere sier at synsfeltet oppleves mindre hvis de er slitne eller stresset. En del av belastningen er at andre ikke forstår at vedkommende i dag kan se det han ikke så i går.

Årsakene til dette kan være mange: at dagslyset, kontrasten eller dagsformen er bedre, at det ikke er blending eller at bokstavene i boka er store nok osv. Svært innskrenket synsfelt gjør personen praktisk blind i forflytning, men personen kan fremdeles lese noe som står skrevet, hvis skarpsynet og lysforholdene er gode nok.

Man må ha mye kunnskap og forståelse for å kunne analysere ulike situasjoner og derved kunne forstå hvorfor synsfunksjonen virker ulikt. Det er viktig både for personen selv og for de nærmeste rundt å få en forståelse for dette, slik at de lettere kan tilrettelegge for optimal bruk av synsfunksjonen og forklare andre hva som er nødvendig. Denne variasjonen i synsfunksjon kan være en kilde til stadig usikkerhet og stress.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 04.06.2020