Nordisk definisjon av døvblindhet

I 1980 ble en felles nordisk definisjon av døvblindhet presentert. En ny versjon ble utarbeidet i 2006, og denne ble igjen revidert i 2016.

Definisjonen utgjør grunnlaget for identifisering av døvblindhet og tilbud til mennesker med døvblindhet i de nordiske landene. Den tar utgangspunkt i FN sine standardregler og WHO sitt klassifikasjonssystem. Definisjonen kan brukes på tvers av landegrensene, og dekker både personer med medfødt døvblindhet og personer med ervervet døvblindhet.

Her er den reviderte definisjonen fra 2016:

«Døvblindhet er en kombinert syns- og hørselshemming av så alvorlig grad at de nedsatte sansene vanskelig kan kompensere for hverandre. Det gjør døvblindhet til en egen funksjonshemming.»

Sakset fra Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde.

Døvblindhet medfører noen konsekvenser. Her er de viktigste:

De viktigste konsekvenser

Døvblindhet begrenser i varierende grad en persons aktiviteter og hindrer full deltakelse i samfunnet. Den influerer på sosialt liv, kommunikasjon, tilgang til informasjon, orientering i omgivelsene og muligheten for å bevege seg trygt og fritt omkring. Taktilsansen blir særlig viktig ved forsøk på å kompensere for den kombinerte syns- og hørselshemmingen.

Sakset fra Nordisk definisjon av døvblindhet – PDF 

Les mer om definisjonen på norsk med kommentarer og utdyping – PDF.

Les den engelske versjonen her: English version – PDF.

Kilder

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. (2009, oppdatert april 2017). Om døvblindhet. Hentet 31. august 2018, fra Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde.

Videncenter for døvblindfødte. (2007). Nordisk definition af døvblindhed og nordisk vejleder. Hentet 31. august 2018, fra Socialstyrelsen.dk.

Les mer

Rødbroe, I. (2010). Døvblindeområdets historiske udvikling. Hentet 31. august 2018, fra Socialstyrelsen.dk.

Rødbroe, I., & Janssen, M. (2009). Medfødt døvblindhed og de grunnleggende principper for intervention. Viataal prosjekt bog I. Aalborg: Materialcentret.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 28.09.2018