Nordisk definisjon av døvblindhet

Her er den nordiske definisjonen av døvblindhet som ble vedtatt på Nordisk lederforum i 2016:

«Døvblindhet er en kombinert syns- og hørselshemming av så alvorlig grad at de nedsatte sansene vanskelig kan kompensere for hverandre. Det gjør døvblindhet til en egen funksjonshemming.»

Sakset fra Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde.

Døvblindhet medfører noen konsekvenser. Her er de viktigste:

De viktigste konsekvenser

Døvblindhet begrenser i varierende grad en persons aktiviteter og hindrer full deltakelse i samfunnet. Den influerer på sosialt liv, kommunikasjon, tilgang til informasjon, orientering i omgivelsene og muligheten for å bevege seg trygt og fritt omkring. Taktilsansen blir særlig viktig ved forsøk på å kompensere for den kombinerte syns- og hørselshemmingen.

Sakset fra Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde.

Les den engelske versjonen her: Nordic definition of Deafblindness.

Kilder

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB). Kompetansetjenesten er en del av spesialisthelsetjenesten i Norge, og er tilknyttet Helse Nord RHF. Tjenesten består av fire sentre med regionale oppgaver, to sentre med landsdekkende oppgaver, og en koordinerende enhet.


										
					
Sist oppdatert 26.06.2020