Berøringssansen – den taktile sans

To hender ligger oppå to runde steiner.

Sanseinntrykk gjennom reseptorer i huden, slik som berøring, trykk, temperatur, smerte og vibrasjoner, omtales gjerne som berøringssansen (den taktile sans).

Berøringssansen er en av de sansene som utvikles først i fosterlivet. Allerede når fosteret er 8 uker gammelt har det utviklet sensitivitet for taktil stimulering. Denne sansen forblir aktiv selv etter at syn og hørsel er svekket i alderdommen.

Denne sansen er delt inn i to ”systemer”.

Det ene, «det diskriminative systemet», er viktig for viljestyring av bevegelser og er med på å bestemme hvor mye vi skal reagere på smerte og temperatur. Dette kan utløse emosjonelle reaksjoner. Berøring virker sammen med andre sanser.

«Det alarmerende systemet» gir oss informasjon om blant annet smerte og kulde.

Berøringssansen er en sosial sans. Den er viktig for kontakt med omverdenen og er en betydningsfull kilde til emosjonell samhandling med andre mennesker.

Berøring danner utgangspunktet for kontakt og emosjonell nærhet i de fleste mellommenneskelige relasjoner. Å berøre og bli berørt er en viktig del av den emosjonelle kontakten vi har med andre mennesker gjennom samspill og kommunikasjon.

Berøringssansen gir oss vanligvis mye informasjon om omgivelsene, informasjon som vi ikke tenker på at vi mottar. Av denne grunn blir berøringssansen spesielt betydningsfull hvis syn og hørsel er svekket.

Berøringssansen er viktig og kan fungere uavhengig av synet. Tenk bare på når vi stikker hånden ned i en lomme eller veske for å finne noe, eller når vi våkner om natten og skal finne lysbryteren.

Kilder

Brown, D. (2010). Sanserne og deres betydning for arbejdet med døvblinde. Hentet 20. mars 2018, fra Socialstyrelsen.dk.

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. (2011). Hjernen kan omorganisere seg. Hentet 20. mars 2018, fra Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde.

Nicholas, J. (2010). From active touch to tactile communication – what’s tactile cognition got to do with it? Hentet 20. mars 2018, fra Socialstyrelsen.dk.

Les mer

Miles, B. (2005). At tale hændernes sprog fra hånd til hånd. Hentet 20. mars 2018, fra Socialstyrelsen.dk.

Miles, B. (ukjent dato). Reflections on Deafblindness: Hands and Touch. Video. Hentet 20. mars 2018, fra Perkins School for the Blind.


										
					
Sist oppdatert 29.10.2019