Muskel- og bevegelsessansen

Muskel- og bevegelsessans (proprioseptiv sans) gir oss informasjon fra sener, muskler og ledd. Denne sansen gjør det mulig å oppleve hvordan de ulike kroppsdelene virker sammen i rommet. Den bidrar til å bestemme hastigheten, koordineringen og retningen på bevegelsene vi gjør.

Sansen er også med på å bestemme hvor mye kraft som skal til for å utføre en bestemt handling. Den gir oss også informasjon om musklenes og leddenes spenningstilstand.

Denne sansen hjelper oss med å planlegge hvordan vi skal posisjonere oss og tilpasse bevegelser uten å bruke synet.

Kilder

Brown, D. (2010). Sanserne og deres betydning for arbejdet med døvblinde. Hentet 24. februar 2017, fra Socialstyrelsen.dk.


										
					
Sist oppdatert 29.10.2019