Nedsatt syn og hørsel

Ung mann med cap på hodetMange voksne som er født med nedsatt syn og hørsel eller døvblindhet har vært igjennom grundige undersøkelser i småbarnsalderen, og har blitt fulgt opp videre i barne- og ungdomsalderen.

Syn og hørsel kan forandre seg i løpet av årene og det er viktig at disse sansene undersøkes også i voksen alder.

Kunnskap om sansemessige forutsetninger kan fortelle noe om hvordan vi kan forstå uttrykk og atferd, og hvordan vi kan tilrettelegge for læring, samspill og kommunikasjon, tilgang til varierte opplevelser og livskvalitet.

På sidene om nedsatt syn og hørsel kan du lese om syns- og hørselsdiagnoser, symptomer, årsaker, syns- og hørselsundersøkelser osv.

Les mer om syn og synsfunksjon.

Les mer om hørsel og hørselsfunksjon.

Kilder

ICD-10. Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer, 10. revisjon. Norsk versjon. Elektronisk søkeverktøy. Tjenesten utvikles og driftes av Direktoratet for e-helse med tillatelse fra World Health Organization (WHO).

ICF-CY. Internasjonal klassifikasjonen av funksjon, funksjonshemning og helse – versjon for barn og ungdom. Norsk versjon. Elektronisk søkeverktøy. Tjenesten utvikles og driftes av Direktoratet for e-helse med tillatelse fra World Health Organization (WHO).

Nasjonal kompetansesenter for døvblinde. (2015). Personer med medfødt døvblindhet – hvordan kan vi forstå hverandre? Hentet 6. mars 2019, fra Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB).

Les mer

Andersen, K. J. (2010). Små synsvansker – store konsekvenser. Et uoppdaget problem for mange – en ulykke for hørselshemmede? I Hjelmervik, E., Hartveit, G., & Olsen, W. (Red). Utfordringer og undringer. En samling spesialpedagogiske artikler fra Statped Vest. Bergen: Statped skriftserie nr. 98, 19 – 29. Hentet 6. mars 2019, fra Statped.no.

Andersen, K. J. (2005). Synsvansker hos døvblindfødte (PDF). Arbeidstekst nr. 45. Dronninglund: Nordisk Uddannelsescenter for Døvblindepersonale (NUD). Hentet 6. mars 2019, fra Nordens Välfärdscenter.

Kunnskapsbanken.net. NAV Hjelpemidler og tilrettelegging er en del av Arbeids- og velferdsforvaltningen. På denne hjemmesiden finner du fagstoff, opplæringsmateriell og erfaringsdeling. Du finner også e-læringskurs om syn, hørsel og døvblindhet.

Rødbroe, I. (2004). Audiologi. Arbeidstekst nr. 42. Dronninglund: Nordisk Uddannelsescenter for Døvblindepersonale (NUD). Hentet 6. mars 2019, fra Nordens Välfärdscenter.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 06.03.2019