Andre symptomer

Symptomer som ikke direkte er relatert til øynene kan ha en årsak i nedsatt syn. Det er derfor viktig at man ser på hele atferds- og uttrykksrepertoaret.

Vær ekstra oppmerksom hvis noen av disse symptomene skulle vise seg hos en voksen som er hørselshemmet:

 • vender hele hodet for å se istedetfor å flytte blikket
 • liker ikke å gå i terreng og på snø
 • overser, snubler i eller går på personer og gjenstander
 • finner ikke igjen ting som mistes på underlaget
 • lite initiativ til å ta etter gjenstander og/eller har et upresist og nølende grep
 • lite mimikk generelt
 • blir fort trett ved aktivt bruk av synet og har liten interesse for TV–titting
 • mye gjetting, lite interesse for det som foregår på avstand
 • velger bort bordaktiviteter som krever bruk av øyne og hender samtidig
 • beveger seg usikkert i både kjente og ukjente omgivelser, snubler ofte, trenger noen å støtte seg til
 • ikke i balanse på ett ben, vansker med å hinke og hoppe, vansker med å ta imot ball og å kaste retningsbestemt

Kilder

Andersen, K. J. (2005). Synsvansker hos døvblindfødte. Arbeidstekst nr. 45. Dronninglund: Nordisk Uddannelsescenter for Døvblindepersonale (NUD). Hentet 31. januar 2012, fra Nordens Välfärdscenter.

Andersen, K. J. (2010). Små synsvansker – store konsekvenser. Et uoppdaget problem for mange – en ulykke for hørselshemmede? I Hjelmervik, E., Hartveit, G., & Olsen, W. (Red). Utfordringer og undringer. En samling spesialpedagogiske artikler fra Statped Vest. Bergen: Statped skriftserie nr. 98, 19 – 29. Se Statped.no.


										
					
Sist oppdatert 29.10.2019