Hørselsmålinger

Hva er et audiogram? Hvordan måler man hørsel?

Det finnes både objektive, subjektive og uformelle tester som måler hørsel. De objektive testene kan foretas uten at testpersonen deltar aktivt. Ved subjektive tester deltar testpersonen ved å gi respons på lydinntrykk.

På disse sidene om Hørselsmålinger og tester kan du lese om dette.


										
					
Sist oppdatert 29.10.2019