Symptomer – øynene

Det er ikke alltid lett for omgivelsene å oppdage synsvansker.

Nedsatt syn kan være medfødt, men kan også oppstå og utvikle seg i alle aldersgrupper og vise seg på ulike måter. Dette er det spesielt viktig å være oppmerksom på hvis personen allerede har en hørselshemning.

Ved følgende symptomer anbefales det at fastlegen henviser til undersøkelse hos øyelege:

 • urolige øyne/nystagmus, flakkende blikk
 • unormal hodestilling
 • unormal betraktningsavstand
 • atferd som kan tyde på smerter i hodet eller øynene
 • dårlig pupillereaksjon ved endrede lysforhold
 • manglende eller dårlig blikkontakt
 • følger ikke gjenstander med blikket
 • holder ting nært øynene
 • skjeler, alltid eller i perioder
 • blir lett blendet, lysømfintlig
 • myser, gnir øynene ofte
 • ser dårlig i tussmørket, blir påfallende passiv når lyset er dårlig
 • liker å stirre inn i lyskilde
 • ovale pupiller
 • ser dårlig i tussmørket og blir påfallende passiv når lyset er dårlig.

Les mer om diagnoser og tilstander.

Les mer om syn og synsfunksjon.

Kilder

Andersen, K. J. (2005). Synsvansker hos døvblindfødte (PDF). Arbeidstekst nr. 45. Dronninglund: Nordisk Uddannelsescenter for Døvblindepersonale (NUD). Hentet 30. januar 2018, fra Nordens Välfärdscenter.

Andrew, T. A., Henriksen, A., & Groben, F. (2008). Focus MDVI: fokus på barn med synshemning og sammensatte vansker (PDF). Oslo: Huseby kompetansesenter. Hentet 30. januar 2018, fra Statped.

Sosial- og helsedirektoratet. (2006). Nasjonale faglige retningslinjer. Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn. Retningslinjene er under revisjon. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet. Hentet 30. januar 2018, fra Helsedirektoratet.

Les mer

Andersen, K. J. (2010). Små synsvansker – store konsekvenser. Et uoppdaget problem for mange – en ulykke for hørselshemmede? I Hjelmervik, E., Hartveit, G., & Olsen, W. (Red). Utfordringer og undringer. En samling spesialpedagogiske artikler fra Statped Vest. Bergen: Statped skriftserie nr. 98, 19 – 29. Se Statped.no.


										
					
Sist oppdatert 02.09.2019