Mistanke om nedsatt hørsel

Hørselen vår kan forandre seg over tid, og personer som tidligere ikke har fått påvist et hørseltap, kan allikevel i voksen alder vise symptomer som det er viktig å være oppmerksom på.

De fleste mennesker kan i perioder ha nedsatt hørsel. Forkjølelser og væske i mellomøret gir nedsatt hørsel og kan medføre mindre konsentrasjon og oppmerksomhet mot det som blir sagt. Ved hyppig forekommende nedsettelser kan det være aktuelt med lydforsterkning.

Det er viktig å være oppmerksom på at sterke lyder kan gi vibrasjoner som gjør at personen kjenner vibrasjoner istedenfor å høre lyden. Når en lydkilde beveger seg, kan det være det visuelle som fanger oppmerksomheten og ikke lyden i seg selv. Det at en voksen person reagerer som forventet betyr ikke nødvendigvis normal hørsel, men reaksjon på andre sanseinntrykk.

Hvis personen har nedsatt syn og det mistenkes nedsatt hørsel, blir utredning og deretter tilrettelegging spesielt viktig. Hvordan kan den voksne best utnytte sin hørsel, og hvor er synsfeltet best for å forsterke den emosjonelle kommunikasjonen som ligger i vår mimikk? Hvilken posisjon er best for god samhandling og kommunikasjon? Hvordan påvirker sansetapene hverandre?

Les mer om lyd og hørsel.


										
					
Sist oppdatert 29.10.2019