Synsdiagnoser og tilstander

Nedenfor finner du en oversikt over de vanligste synsdiagnosene og tilstandene hos personer som har kombinert syns- og hørselsnedsettelse.

Hjernerelatert synshemning (CVI)

Hjernerelatert synshemning er en betegnelse som blir brukt om synsvansker som er forårsaket av skader, sykdommer eller tilstander i hjernen. CVI er årsaken til de fleste synsvansker hos barn i den vestlige verden i dag.

Grønn stær (glaucom)

Grønn stær innebærer at trykket inne i øyet er for høyt. Sykdommen kan føre til at det oppstår blinde flekker i synsfeltet som igjen kan føre til blindhet hvis sykdommen ikke behandles.

Grå stær (katarakt/cataract)

Grå stær innebærer at linsen i øyet mister sin klarhet og kan føre til «tåkesyn» både på avstand og på nært hold. Noen kan oppleve at de ser bedre når lyset ikke er for sterkt.

Kolobom

Kolobom innebærer spaltedannelse i øyets netthinne (retina) og skyldes manglende lukking av øyeeplet i fosterutviklingen. Kolobom kan medføre synsfeltutfall og lysømfintlighet. Spaltedannelse i øyet er vanlig ved CHARGE syndrom.

Nystagmus

Nystagmus innebærer at øynene beveger seg sidelengs i en slags «hoppende» bevegelse, og kan skyldes nedsatt synsfunksjon eller feil i nervebanene mellom øynene og hjernen. Det er vanlig at barn med nedsatt syn har nystagmus.

Retinopathy of prematurity (ROP)

ROP er en netthinnesykdom som følge av for tidlig (prematur) fødsel.

Skjeling (strabisme)

Skjeling er en tilstand der de to øynene ikke er rettet mot samme punkt.

Synsnerve atrofi (opticus atrofi)

Synsnerve atrofi innebærer at synsnerven er degenerert eller mangelfullt utviklet.

Film

Wilhelmsen, G. B. (2010). Film: Kan det være synet? Høgskolen i Bergen: Mediesenteret.  Synsvansker etter hjerneskader er langt mer utbredt enn man kunne tro. I denne informasjonsfilmen gis det mye nyttig informasjon om nevrologiske synsvansker, opplæring og rehabilitering. Filmen er laget av Gunvor B. Wilhelmsen og produsert med støtte fra Helsedirektoratet.

Kilder

Andersen, K. J. (2010). Små synsvansker – store konsekvenser. Et uoppdaget problem for mange – en ulykke for hørselshemmede? I Hjelmervik, E., Hartveit, G., & Olsen, W. (Red). Utfordringer og undringer. En samling spesialpedagogiske artikler fra Statped Vest. Bergen: Statped skriftserie nr. 98, 19 – 29. Hentet 12. september 2019, fra Statped.no.

Borch, T. G. et al (2009). Barn med nedsatt syn og sammensatte vansker. Internt dokument. Oslo: Huseby kompetansesenter.

Statped. (2016). Hjernesynshemning (CVI). Hentet 12. september 2019, fra Statped.no.

Les mer

Andersen, K. J. (2005). Synsvansker hos døvblindfødte (PDF). Arbeidstekst nr. 45. Dronninglund: Nordisk Uddannelsescenter for Døvblindepersonale (NUD). Hentet 4. desember 2018, fra Nordens Välfärdscenter.

Andrew, T. A., Henriksen, A., & Groben, F. (2008). Focus MDVI: fokus på barn med synshemning og sammensatte vansker (PDF). Oslo: Huseby kompetansesenter. Hentet 4. desember 2018, fra Statped.no.

Borch, T. G. (2002). Å kunne se, men ikke gjenkjenne. En studie av et barn med cerebral synshemning og særlig vanske med å gjenkjenne personer. Hovedoppgave i spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo (UiO).

Diderichsen, J. (2002). Cerebrale synsforstyrrelser – cerebral/cortical visual impairment, CVI. CP-bladet, nr. 2, s. 7-9.

Diderichsen, J. (1999). Cerebrale synsforstyrrelser hos barn. Tidsskrift for Den norske legeforening 119(11), s. 1597-1599.

Dutton, G. (1997). Synsproblem hos barn med hjärnskada. Synsvärden, nr. 4, s. 5-6.

Lea Hyvärinen – tester – synsutredning – utdanning. Den finske øyelegen Lea Hyvärinen har utviklet dette nettstedet der du finner ressurser og informasjon om syn og synsfunksjon, synsutredning og testmateriell.

Little Bear Sees. Helping visually impaired children to learn to see. Amerikansk nettside om hvordan man kan hjelpe barn med CVI (cortical visual impairment) å utnytte synet sitt på en best mulig måte.

Rødbroe, I., og Janssen, M. (2008). Kommunikation og Medfødt Døblindhet, Bog I: Medfødt Døvblindhet og de grundlæggende principper for intervention.  Materialcenteret/Videnscenter for Døvblindfødte, Aalborg.

Steendam, A. (1989). Cortical Visual Impairment in Children. A handbook for parents and professionals. Child & Adolescent Service Department. Australia: Royal blind society of N.S.W.

Socialstyrelsen – Viden til gavn. Dansk nettsted som er en del av Social- og Integrationsministeriet. Nettstedet inneholder blant annet mye informasjon om ulike sansetap under fanen handicap.


										
					
Sist oppdatert 12.09.2019