Synsundersøkelse – sammensatte vansker

Det kan være vanskelig å undersøke synsfunksjonen til personer med sammensatte vansker som også har syns– og hørselsnedsettelse.

Personer med motoriske vansker som ikke kan uttrykke seg språklig, kan testes med materiell som ikke krever språklig tilbakemelding eller peking. Mange voksne med sammensatte vansker har problemer med øyemotorikken. Det er viktig å undersøke om slike problemer er tilstede, fordi øyemotorikken er viktig for oppfattelsen av alle synsinntrykk.

Å teste skarpsyn

Tester som måler synsskarphet hos barn, unge eller voksne, måler ikke forståelse av det de ser, men hvor små detaljer hjernen klarer å skille fra hverandre. Dette kalles deteksjonsvisus (visual preferencial looking). Ved testing brukes rekkerter eller plater med striper i ulik tykkelse.

Lea gratings

Ved bruk av rekkertene Lea-Gratings holdes rekkerten uten striper foran en med striper. Rekkertene føres i hver sin retning både horisontalt og vertikalt fra utgangsposisjonen midt foran ansiktet til testpersonen. Det observeres om han/hun ser mot rekkerten med striper.

Ved bruk av platene Teller Aquity Cards ser en om personen søker etter og fester blikket på feltet med striper eller om det ikke fester blikket på noe.

Teller Aquity Cards

Å teste kontrastsyn

Ved testing av kontrastfølsomhet brukes som oftest Lea-Hiding Heidi.

Å teste synsfelt

Ved testing av synsfelt brukes som oftest Donders metode.

Å teste øyemotorikk

Ved undersøkelse av øyemotorikk ser en på personens følgebevegelser og sakkader (se øyemotorikk) både horisontalt og vertikalt.

Kilder

Andrew, T. A., Henriksen, A., & Groben, F. (2008). Focus MDVI: fokus på barn med synshemning og sammensatte vansker. Oslo: Huseby kompetansesenter. Hentet 5. mai 2018, fra Statped.

Lea Hyvärinen – tester – synsutredning – utdanning. Den finske øyelegen Lea Hyvärinen har utviklet dette nettstedet der du finner ressurser og informasjon om syn og synsfunksjon, synsutredning og testmateriell.

Les mer

Andersen, K. J. (2005). Synsvansker hos døvblindfødte (PDF). Arbeidstekst nr. 45. Dronninglund: Nordisk Uddannelsescenter for Døvblindepersonale (NUD). Hentet 5. mai 2018, fra Nordens Välfärdscenter.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 05.05.2018