Portretter

Peter

Peter

Peter og familien hans prøver alltid å komme til familiesamling på Johnsgård. Peter er døvblind, og i to sekvenser ser vi ulik kommunikasjon mellom ham og moren.

Tormod

Tormod

Tormod bor i eget hus like ved foreldrene sine. Han liker å være i aktivitet sammen med hjelperne sine. Tormod er døvblind, og i to sekvenser hører vi moren fortelle om opplegg og muligheter.

Berit

Berit

Berit R. Øie er en aktiv småbarnsmor med flere års utdanning i idrett og spes. ped. Berit har både syns- og hørselstap, og betegner seg som «døvblind». I tre sekvenser møter vi henne og barna i dagligdagse aktiviteter. I treningssituasjoner har hun assistent/ledsager.

Tonje

Tonje

Tonje Wright er utdannet adjunkt jobber som lærer.
Hun har synsvansker, er døv og bruker tegnspråk. Vi møter henne i ulike situasjoner på arbeidsplassen.


										
					
Sist oppdatert 18.10.2012