Illustrasjon for ofte stilte spørsmål

  Ofte stilte spørsmål

  Hvor kan jeg få informasjon og hjelp?

  Det er mye å sette seg inn i for deg som selv har nedsatt syn og hørsel eller for deg som skal bistå en som har et kombinert sansetap. Spørsmålene kan være mange og knyttet til ulike områder, så som for eksempel tilrettelegging, helse, rettigheter, økonomiske støtteordninger, opplæring, rehabilitering osv.

  Kanskje er det behov for støttekontakt eller det kan være nyttig å sette seg inn i hva brukerstyrt personlig assistanse innebærer (BPA)?

  Kanskje du finner svar på noe av det du lurer på ved å gå inn på nettsidene under
  Voksne – syn og/eller Voksne – hørsel.

  Du finner også mye informasjon under Rettigheter og tilbud.

  Medfødte syns- og hørselsvansker

  Hvordan bør man tilrettelegge de fysiske rammene på arbeidsplassen til en person med

  kombinerte sansetap?

  • gode lytteforhold i alle sammenhenger
  • lydregulering av rom
  • stemmeforsterkning: mikrofon og høyttalere eller annet
  • redusere bakgrunnsstøy, for eksempel støy fra projektor, vifte, ventilasjon, radio, kopimaskin, skriver og pc
  • tennisballer på stolben
  • matter på bord
  • gode lysforhold er alltid viktig for deg som er avhengig av synet for å kommunisere
  • du har rett til tolk i ulike sammenhenger dersom du er tegnspråklig
  • tekniske hjelpemidler

  Finnes det boliger som er spesielt tilrettelagt for mennesker som er født med nedsatt syn og hørsel eller døvblindhet?

  Det er hjemstedskommunen som har ansvar for bo- og omsorgstilbud til voksne personer med nedsatt syn og hørsel eller døvblindhet. Mange voksne med medfødt døvblindhet bor i leilighet eller bofellesskap med heldøgns omsorg.

  Tegnspråkkyndig personale som har kunnskap om den sammensatte sanseproblematikken er ofte nødvendig for å kunne tilrettelegge botilbudet så godt som mulig for den enkelte. Det bør ikke være for stor personalgruppe rundt hver enkelt person.

  Personalet bør tilbys kurs om kommunikasjon og tilrettelegging for personer med nedsatt syn og hørsel eller døvblindhet.

  Det kan være hensiktsmessig å utvikle en informasjonsperm/bok om beboeren. I denne permen bør det stå opplysninger som kan hjelpe de ansatte til å kommunisere på personens premisser, og til å tilrettelegge boligen på bakgrunn av opplysninger om syn og hørsel.

  Stiftelsen Signo har boliger som er spesielt tilrettelagt for voksne som er født med nedsatt syn og hørsel eller døvblindhet.

  Ervervede syns- og hørselsvansker

  Hvordan bør man tilrettelegge de fysiske rammene på arbeidsplassen til en person med kombinerte sansetap?

  • gode lytteforhold i alle sammenhenger
  • lydregulering av rom
  • stemmeforsterkning: mikrofon og høyttalere eller annet
  • redusere bakgrunnsstøy, for eksempel støy fra projektor, vifte, ventilasjon, radio, kopimaskin, skriver og pc
  • tennisballer på stolben
  • matter på bord
  • gode lysforhold er alltid viktig for deg som er avhengig av synet for å kommunisere
  • på møter: runde bord kan gi bedre mulighet for å se hvem som snakker og gjøre det lettere å følge med
  • du har rett til tolk i ulike sammenhenger dersom du er tegnspråklig
  • tekniske hjelpemidler, blant annet til telefon
  • eget kontor dersom bruk av telefon er en stor del av arbeidet
  • forskyving av pauser slik at det ikke er så mange i kantinen samtidig

  Hva kan en arbeidstager med kombinerte sansetap selv gjøre for tilrettelegging på arbeidsplassen?

  • informere kolleger og arbeidsgiver om hørselstapet ditt
  • være åpen om hva som hjelper
  • redusere bakgrunns lyd
  • hold avstand til støykilder
  • plassere deg nær lydkilden, for eksempel den som snakker
  • plassering i kontorlandskap: der det er minst mulig støy og best mulig oversikt
  • være i samme rom som den du snakker med
  • plassering slik at du ikke har motlys
  • sitte rett foran den du snakker med
  • ha øyekontakt med den du snakker med
  • se ansiktene til den du snakker med for å lette munnavlesning
  • snakke passe høyt
  • spørre hva det handler om hvis du har falt av
  • være aktiv når du lytter – vis ved ansiktsuttrykk og kommentarer

  Hva kan kolleger gjøre for en arbeidstager med kombinerte sansetap?

  • bruke alle sanser i kommunikasjonen
  • snakke i god belysning og rett forfra
  • ha blikkontakt
  • det er lettere å oppfatte tale når en ser ansiktet samtidig
  • la munnen være synlig
  • være visuell, for eksempel peke der det er naturlig
  • få oppmerksomheten før de begynner å snakke
  • være tydelige ved temaskifter
  • snakke tydelig uten å overdrive
  • være nær når de snakker
  • gjenta (eventuelt på en annen måte) hvis du ikke har oppfattet
  • redusere bakgrunnsstøy
  • ha god struktur på møter, bruke eventuelt møteleder
  • vise tydelig hvem som har ordet
  • ha saksliste i god tid før møter
  • skrive referater fra møter
  • bruke det tekniske utstyret
  • bruke tolk
  • lære seg noen tegn
  
  										
  					
  Sist oppdatert 29.04.2020