Ervervede syns – og hørselsvansker

Kvinne som trener på treningssenter.En person kan oppleve å ha syns og hørselsvansker når kravene til å se og høre ikke samsvarer med evnen til å se og høre.

Denne opplevelsen kan reduseres ved at syns- og hørselsevnen bedres, for eksempel ved bruk av hjelpemidler, eller at kravene til å se og høre minskes ved at miljøet legges tilrette.

På sidene om tilrettelegging vil du finne informasjon, råd og tips om utdanning, arbeid og fysisk tilrettelegging av miljøet.

 


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 31.07.2018