Praktiske tips

På denne siden finnes tips til hvordan man med noen grep kan gjøre hverdagen enklere. Arbeidsgiver har hovedansvaret for å tilrettelegge arbeidsmiljøet, men arbeidstaker har også selv et ansvar for egen arbeidssituasjon.

Det å være åpen om sine sansetap og informere om behov, gjør det lettere både for arbeidsgiver og kollegaer å ta de nødvendige hensyn.


										
					
Sist oppdatert 31.07.2018