Lys

Munnavlesning er et supplement til bruk av høreapparat som mange med hørselstap benytter. Det er en usikker metode da mange av språklydene kan se like ut på munnen.

For å kunne munnavlese er belysning viktig. Ansiktet til den som snakker bør være opplyst av lamper eller dagslys. Unngå motlys da det gjør munnavlesning vanskelig. Godt lys er alltid viktig når man er avhengig av synet for å kommunisere.

Jevn og indirekte belysning som ikke blender, er spesielt viktig for personer som i tillegg til hørselshemningen også har et synstap.


										
					
Sist oppdatert 01.08.2018