Møter

Nærhet til lydkilden (den som snakker) er viktig for at en person med et hørselstap skal kunne oppfatte hva som sies. I store møter kan det gjerne bli lang avstand mellom den som snakker og den som skal fortolke hva som sies, eventuelt benytte tolk/ledsager.

En måte å tilrettelegge på er at den som har et hørselstap sitter i nærheten av den som skal snakke mest i møtet. Det å ha blikkontakt med den som snakker er også viktig for at den som hører dårlig skal kunne munnavlese. Runde bord gir bedre mulighet for å se hvem som snakker og gjør det lettere å følge med.

En ordstyrer er med på å strukturere møtet og hjelper den som hører dårlig til å vite hvor vedkommende skal snu hodet for å se og høre det som blir sagt. En agenda i forkant av møtet gjør at man kan være mer forberedt. Referater i etterkant gjør at man kan gå tilbake å se hva som ble bestemt dersom man ikke oppfattet alt.

Referater må ta høyde for at noen trenger storskrift, god kontrast, punktskrift eller informasjon på lyd.


										
					
Sist oppdatert 01.08.2018