Støy

Når man har et hørselstap er det vanskeligere å oppfatte tale dersom det er mye bakgrunnsstøy. Det å redusere støy fra ulikt elektrisk utstyr som prosjektor, vifte, ventilasjon, radio, kopimaskin, skriver og pc kan være til god hjelp.

Dersom kontorene er innredet i et landskap er det hensiktsmessig at den som har et hørselstap får kontorplass et sted hvor det er minst mulig støy. Plasser pulten mot døra slik at den som hører dårlig har oversikt. Dersom bruk av telefon er en stor del av arbeidshverdagen er det mest egnet med eget kontor.


										
					
Sist oppdatert 01.08.2018