Hvordan reise

Kvinne og ledsager går ned en utetrapp.For en person som er døvblind, kan det kan være utfordringer knyttet til forflytning, spesielt ute og med offentlig kommunikasjon. Selv om man har en syns- og/eller hørselsrest, kan det være utfordrende å tolke den fysiske omverdenen, slik at man kan forflytte seg trygt og målrettet.

Personer med sterkt nedsatt syn, men med funksjonell hørsel, bruker som regel auditiv informasjon ved forflytninger. Hvis hørselen er redusert eller mangler, må det tas i bruk kompenserende teknikker for hørselstapet.

Man kan få støtte til mobilitet og orientering, for eksempel opplæring/trening i kompenserende teknikker for forflytning og hjelp til å bli kjent i nye miljø. På denne måten kan man bli bedre i stand til å bevege seg fritt rundt på arbeidsplassen, skolen, høyskolen eller universitetet. Ta kontakt med kommunen for mer informasjon.

Mange foretrekker å bruke transporttjeneste, for eksempel til og fra skole og arbeid. På den måten kan man konsentrere seg om selve arbeidet og ikke være utslitt før arbeidsdagen begynner.

Transportordninger

Dersom det er utfordrende å komme seg til og fra fritidsaktiviteter, skole, høyskole, universitet og arbeid, finnes det ulike stønad- og transportordninger. Det kan være fylkeskommunal TT-ordning, NAVs arbeids- eller utdanningsreiser for funksjonshemmede, grunnstønad til transportutgifter og tilleggsstønad til reiseutgifter under arbeidsrettede tiltak.

Kontakt din kommune eller fylkeskommune for informasjon og oversikt over hvilke transportmuligheter som finnes der du bor.

Les mer om transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-transport).

Les mer om arbeids- eller utdanningsreiser for funksjonshemmede på NAV.no.

Kilder

NAV. Enhetlig tjeneste som skal bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet.

Norges Blindeforbund (NBF). Norges Blindeforbund er organisasjonen for alle som ser dårlig.

Statped – statlig spesialpedagogisk tjeneste. Kommuner og fylkeskommuner har ansvaret for å gi barn, unge og voksne opplæring og mulighet til god utvikling. Statped tilbyr støtte til kommuner og fylkeskommuner i arbeidet deres med barn, unge og voksne som har særskilte opplæringsbehov.

Les mer

Jungelhåndboka. Jungelhåndboka gir en enkel oversikt over velferdsretten, slik at brukerne selv kan orientere seg i paragrafjungelen og kanskje finne svar på noen av sine rettighetsspørsmål.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 01.08.2018