Tolk/ledsager-tjeneste

En tolk/ledsager fungerer som et bindeledd mellom hørende og mennesker med døvblindhet.

En tolk fungerer som et bindeledd mellom hørende og mennesker med hørselshemning (tunghørte og døve).

Alle kan ta initiativ til å skaffe tolk, både den hørende og personen som er døvblind eller hørselshemmet.

Både personer som er sterkt tunghørte, døve eller døvblinde kan ha behov for tolketjeneste i mange sammenhenger, så som møter, legebesøk, skole- og arbeidsammenheng, fritidsaktiviteter eller sosiale sammenkomster.

For å få innvilget tolk for døve, døvblinde og hørselshemmede må det først søkes om dette og vedtak må fattes på om man fyller vilkårene. Når søknaden er innvilget, kan man bestille tolk fra tolketjenesten til konkrete oppdrag fortløpende.

Les mer om tolketjenesten for hørselshemmede og døvblinde.

Kilder

NAV – tolk. Informasjon fra tolketjenesten for hørselshemmede (tunghørte og døve) og døvblinde.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 06.04.2017