Fysisk tilrettelegging

Voksne personer med nedsatt syns- og hørselsfunksjon er en uensartet gruppe, og det må derfor alltid tas individuelle hensyn. Behovene for fysisk tilrettelegging vil variere avhengig av blant annet synsfunksjon, hørselsfunksjon, alder og eventuelle tilleggsvansker.

Syn

Personer som er svaksynte vil ofte ha nytte av gode visuelle og fysiske markeringer, mens de som er blinde har behov for fysiske markeringer. Et godt lydmiljø, orden og struktur er viktig for alle med nedsatt syn. Et godt tilrettelagt miljø gjør at personen:

  • får bedre oversikt
  • kan bevege seg tryggere og sikrere
  • blir mer selvstendig
  • blir mer uavhengig
  • slipper å bruke krefter på å skaffe seg oversikt
  • får mer energi til å delta aktivt i lek og i det sosiale miljøet

Les mer om fysisk tilrettelegging ved nedsatt syn.

Hørsel

Gode lys- og lytteforhold gjør det enklere å være en aktiv deltaker når du har nedsatt hørsel. Dette gjelder for alle miljøer der personer med syns- og hørselsvansker oppholder seg.

For offentlige bygninger gjelder kravet om universell utforming. Dette innebærer at bygninger skal være fysisk tilrettelagt slik at de kan brukes av alle.

Kravene til akustikk og belysning for skoler er gitt i forskriftene til Plan- og bygningsloven. Denne veiledningen kan også være av interesse for andre aldersgrupper.

Les mer om praktiske tips ved nedsatt hørsel.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 31.07.2018