Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Mange voksne med medfødt kombinert sansetap lærer seg å bruke IKT hjelpemidler som et supplement til annen type kommunikasjon. Dette kan gi utvidede muligheter for å finne samtaleemner, og kan også gi muligheter til å dele opplevelser og erfaringer.

For mange voksne vil det være nødvendig med spesialtilpasset IKT utstyr, som for eksempel spesialtastatur, trykkplate, spesialmus eller museerstatter, bryterboks, brytere, digitalt kamera, hodetelefon, mikrofon, håndleddstøtter, underarmsstøtter, leselist og scanner.

Du kan ikke søke NAV Hjelpemiddelsentral om PC, spillkonsoller eller mobiltelefon, men du kan søke om spesialprogramvare og andre spesialtilpasninger til PC og mobiltelefon dersom du har behov for det.

Spillkonsoller og mobiltelefoner

Personer med nedsatt syn og hørsel som bruker elektroniske spillkonsoller med skjerm hvor en ikke kan forstørre bildet, trekker ofte skjermen nært inntil øynene for å få en naturlig forstørring. Noen klarer også å spille bare ved å høre på lydene i spillet.

For voksne med moderat synsnedsettelse kan det være tilstrekkelig å bruke mobiltelefonens egen mulighet for forstørring, endring av kontraster og bruk av lyd. For de som har behov for ytterligere tilrettelegging, finnes det eksterne program som kan forstørre tekst og bilder, forandre på fargene og kontrastene, eller lese opp teksten.

IPhone har i dag kraftige hjelpefunksjoner for døve og hørselshemmede, blant annet FaceTime, teksttelefonprogramvare og støtte for Bluetooth-høreapparater. De fleste iPhone-enheter er kompatible med et bredt utvalg av høreapparater. Du kan også bruke Made for iPhone-høreapparater, sammen med mange iPhone-modeller.

IPhone med iOS, har også hjelpefunksjoner for blinde og svaksynte, med innebygd VoiceOver, som er en bevegelsesbasert skjermleser som gjør at iPhone kan brukes selv om man ikke kan se skjermen. Når VoiceOver er aktivert, bare trippelklikker man Hjem-knappen, og får dermed tilgang til den uansett hvor du er i iOS. Man får da en beskrivelse av alt som skjer på skjermen, om nivå på batteri eller hvem som ringer, til hvilken app fingeren berører. Talehastigheten og toneleiet kan justeres ut fra individuelle behov.

VoiceOver er integrert i iOS, og fungerer med alle de inkluderte iPhone-appene.

Se eksempler på IKT-hjelpemidler på sidene om hjelpemidler, informasjons- og kommunikasjonsteknologi for barn – svaksynte.

IKT for bevegelseshemmede

Datatekniske hjelpemidler har i dag skapt helt nye muligheter for personer som i tillegg til å ha nedsatt syn og hørsel, også har motoriske vansker. Dette mediet har gitt muligheter for fritidsaktivteter og kommunikasjon, for tilgang til informasjon og virtuelle opplevelser.

For mange vil det være nødvendig med spesialtilpasset IKT utstyr, som for eksempel spesialtastatur, trykkplate, spesialmus eller museerstatter, bryterboks, brytere, digitalt kamera, hodetelefon, mikrofon, håndleddstøtter, underarmsstøtter, leselist og scanner.

Hva slags utstyr som er nødvendig er avhengig av funksjonsnivå, sansetap og motoriske forutsetninger. Denne vurderingen gjøres i samarbeid med en ergoterapeut i kommunen, som er den som utreder og begrunner søknaden om hjelpemidler.

Les mer om hjelpemidler fra NAV.

Kilder

Cerebral Parese-foreningen. CP-foreningen er en interesseorganisasjon for mennesker med cerebral parese og andre lignende nevrologiske diagnoser, er i familie med en som har CP eller er interessert i cerebral parese.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 19.09.2019