Deltakelse

Ridderrennet. Deltaker og ledsager. På sidene om deltakelse kan du lese om ulike sider av voksenlivet, som familie, fritid, utdanning og arbeid.

Noen spesielle tema knyttet til det å ha nedsatt syn eller være blind er også tatt med.


										
					
Sist oppdatert 26.08.2018