Bruk av svaksyntoptikk

Svaksyntoptikk, som for eksempel kikkert og lupe, brukes blant annet for å avhjelpe behovet for forstørring. Briller og kontaktlinser er også optiske hjelpemidler.

Mange voksne med synsnedsettelse kan ha nytte og glede av svaksyntoptikk i hjemmet, i fritiden, i utdanning og i arbeidssituasjonen.

For de fleste personene som er svaksynte er forstørring nødvendig for å kunne kompensere for konsekvenser av nedsatt synsfunksjon. Når detaljene er for små eller hvis man ikke kommer nær nok, kan man for eksempel avlese en prislapp med en liten lupe eller lese et gateskilt med en kikkert.

Flere av disse hjelpemidlene har innebygd lys, noe som gjør at kontrastene forsterkes og lysforholdene bedres. På den måten vil mange oppleve at det er lettere å se detaljer i både bilder og tekst.

Med nødvendig opplæring kan svaksyntoptikk ha stor nytteverdi for den enkelte. Mange får økt selvstendighet fordi de kan klare endel oppgaver uten hjelp fra andre.

Det finnes to kategorier optiske hjelpemidler: optiske og elektronoptiske. Elektronoptiske hjelpemidler er konstruert slik at elektronisk og optisk teknologi blir benyttet sammen.

På sidene om bruk av svaksyntoptikk kan du lese om bruk av følgende hjelpemidler: Luper, lupebriller, kikkerter, kikkertbriller, filterglass, forstørrende speil, digitale luper, forstørrende TV-systemer (CCTV) og digitale kameraer.

Det offentlige kan, etter søknad, gi stønad til noen av hjelpemidlene, mens andre må man betale selv.

Kilder

Øien, B. (2010). Se muligheter med optikk (PDF). Statped skriftserie nr. 88. Oslo: Huseby kompetansesenter. Hentet 15. september 2016, fra Statped.

Øjenforeningen – Værn om synet (VOS) – dansk forening. Foreningen har som mål å forebygge og helbrede øyesykdommer ved forskning, opplysning og gi behandling til rett tid. Se publikasjoner og velg brosjyren Svagsynshjælp Optisk • Elektronisk.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 02.09.2019