Bruk av kikkertbrille

Kikkertbriller er optiske hjelpemidler. Med kikkertbriller får man et forstørret, men innskrenket synsbilde, av detaljer på avstand. Det er montert kikkert i brilleinnfatningen, enten to kikkerter eller kun en kikkert for det ene øyet. Hensikten med kikkertbriller er å kunne se nærmere på noe, når man sitter eller står stille.

Kvinne som bruker kikkertbrille.Kikkertbriller forstørrer vanligvis fra 1,8x og i sjeldne tilfeller om lag 8x. Det fins standard kikkertbriller, men ved behov kan kikkertbriller også tilpasses til den enkelte av kvalifisert optiker. Da tas det hensyn til brillestyrke, pupilleavstand, synsfunksjon og hode-/ansiktsform, samt hvilke aktiviteter kikkertbrillen er ment for.

Kikkertbriller brukes ofte på 2-3 meter avstand til å se på TV o.a. De kan også benyttes på lengre avstander; på konserter, i teater, i et auditorium osv. Kikkertbriller kan også brukes på 1 meter avstand og kortere.

Med en såkalt bioptisk kikkertbrille kan det legges inn to eller flere styrker, for eksempel en bestemt styrke til å avlese egne spillkort på hånden og en annen styrke til å avlese kortene midt på bordet. En bioptisk kikkertbrille kan også tilpasses til fjellturer. Da er kikkerten montert over midten av brilleglasset, mens brilleglasset kan ha vanlig avstandskorreksjon.

Med kikkertbriller har man begge hender fri, og derfor unngår man tretthet i hendene når den brukes over tid. For dem som har vansker med håndmotorikken kan kikkertbriller være et godt alternativ til håndholdte kikkerter.

Kikkertbriller er tyngre enn alminnelige briller og det er begrensninger på hvor store og tunge kikkertene kan være. For å holde kikkertbrillene på plass og forhindre at de sklir ned på nesa, brukes ofte en rem bak nakken. Remmen er festet i brillestengene.

Det trengs trening for å mestre kikkertbriller. Man må sikte seg inn, finne det man vil se på, stille (vri) til best mulig bilde og holde bildet rolig i synsfeltet.

Kilder

Tømta, A., (2003). Kikkerter for svaksynte. Råd og øvelser for nye kikkertbrukere. Oslo: Norges Blindeforbund.

Øien, B. (2010). Se muligheter med optikk (PDF). Statped skriftserie nr. 88. Oslo: Huseby kompetansesenter. Hentet 15. september 2016, fra Statped.

Øjenforeningen – Værn om synet (VOS) – dansk forening. Foreningen har som mål å forebygge og helbrede øyesykdommer ved forskning, opplysning og gi behandling til rett tid.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 31.08.2012