Bruk av kikkerter

Kikkerter er optiske hjelpemidler. Hensikten med kikkerter er å kunne se detaljer på avstand, at ting kommer nærmere. En kikkert som forstørrer 4x viser det man ser på fire meter avstand like bra som det man kan se på en meter uten kikkert. Imidlertid blir synsfeltet betydelig innskrenket ved bruk av kikkert, man får tunnelsyn.

Mann med barnevogn og kikkert.De mest brukte kikkertene forstørrer fra 3x til 8x. Det fins kikkerter for begge øyne (binokulære) og kikkerter for ett øye (monokulære). Kikkerter for begge øyne er gode å holde i og de er ofte gode å bruke når synsfunksjonen på øynene er nokså lik.

Kikkertene for ett øye er små, tar liten plass og kan brukes mer diskret. Disse kikkertene kan egne seg når det er stor forskjell på øynenes synsfunksjon. Men kikkerter for ett øye kan godt anvendes av alle som er komfortable med dem.

En kikkert bør også kunne brukes på korte avstander. Mange av kikkertene for ett øye kan brukes på avstander fra omkring 20 cm.

Enkelte av kikkertene for begge øyne kan brukes på avstander ned til ½ meter, mens andre kan benyttes fra 1 meter, 2 meter eller 3 meter.

Kikkerter som kan brukes på kortere avstander kommer til nytte ved for eksempel avlesing av tekst på informasjonstavler, oppslag på veggen osv. Alle kikkertene kommer dessuten til nytte ved avlesing av gateskilt, informasjonsskilt, bussnummer og til å nyte utsikten.

Det kan være utfordrende å lære bruk av kikkert ved svaksynthet, særlig for dem uten kikkerterfaring. For å bruke kikkerten effektivt må den holdes stødig og rett vei mot øyet/pupillen. Man må nokså raskt finne det man skal se nærmere på og så stille skarpt.

Kilder

Eide, H., & Tømta, A. (2003). Kikkerter for svaksynte. Veileder for pedagoger og formidlere. Oslo: Norges Blindeforbund.

Tømta, A., (2003). Kikkerter for svaksynte. Råd og øvelser for nye kikkertbrukere. Oslo: Norges Blindeforbund.

Øien, B. (2010). Se muligheter med optikk (PDF). Statped skriftserie nr. 88. Oslo: Huseby kompetansesenter. Hentet 15. september 2016, fra Statped.

Øjenforeningen – Værn om synet (VOS) – dansk forening. Foreningen har som mål å forebygge og helbrede øyesykdommer ved forskning, opplysning og gi behandling til rett tid. Se publikasjoner og velg brosjyren Svagsynshjælp Optisk • Elektronisk.


										
					
Sist oppdatert 02.09.2019