Bruk av digitale kamera

Digitale kameraer er alminnelige forbruksvarer som svært mange disponerer.

Hvordan bruke et digitalt kamera

Slike kameraer kan også benyttes som et optisk hjelpemiddel for å se detaljer. For eksempel kan man bruke et digitalkamera til bildeforstørring av gjenstander og informasjon på kort og lang avstand. Da vil digitalkameraet kunne fungere som både lupe og kikkert.

Man kan ta bilde av informasjonstavler, gateskilt, ansikter, gjenstander, prislapper osv. Ved å bruke kameraets optiske zoom kommer detaljer nærmere øyet, på kameraets LCD-skjerm.

Etter at bildet er tatt kan en slå kameraet over i visningsmodus og studere det fryste bildet. Ytterligere forstørring kan oppnås ved å bruke den digitale forstørreren og navigere rundt i bildet for å se nærmere på enkeltdetaljer på LCD-skjermen.

Hvis det er for mye synsnedsettende lysreflekser fra et informasjonsskilt kan en prøve å ta et bilde litt fra siden, og så prøve å avlese teksten. Digitalkamera kan også brukes til se skiltinformasjon og annet når det er for mørkt, ved å ta bilde med blitzfunksjon.

Valg av kamera

I valg av kamera bør man vurdere faktorer som størrelse og vekt, brukervennlighet, LCD-skjermens størrelse og kvalitet og optisk zoom og digital forstørring. Et kompakt digitalkamera med 7x optisk zoom gir vesentlig mindre forstørring enn 7x kikkertforstørring.

Mobil- og smarttelefoner

Når kameraoptikken og LCD-skjermene i mobil- og smarttelefonene gradvis forbedres, vil antakelig enda flere bruke telefonen som forstørrer.

Kilde

Kjeldstad, A. (2011). Digitalkamera – et hjelpemiddel for svaksynte. Optikeren, 32(7), 42-46. Søk etter artikkelen via Artikkelsøk i venstremenyen. Hentet 29. juni 2016, fra Optikeren, Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap.

Øien, B. (2010). Se muligheter med optikk (PDF). Statped skriftserie nr. 88. Oslo: Huseby kompetansesenter. Hentet 29. juni 2016, fra Statped.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 29.06.2016