Bruk av filterglass/filterbrille

Filterglass og filterbriller er optiske hjelpemidler. De er med eller uten styrke, og leveres i ulike brilleinnfatninger og som forhengere. Filterglass kan også tilpasses i kontaktlinser.

Kvinne med filterbriller.Filterglass kan ha stor nytteverdi ved sterk grad av lysømfintlighet og blending eller ved sterkt nedsatt kontrastsyn. Glassene kan også fungere godt ved synsproblemer i lysoverganger, f.eks. fra direkte sollys til skygge og omvendt.

Filterglass deles inn i to hovedtyper, fargete filtre og grå filtre.

Farget glass stenger ute noen lysstråler (bølgelengder) mens andre slippes igjennom, noe som medfører fargeendringer.

Grå filterglass demper lyset, men slipper igjennom alle bølgelengder og forårsaker små fargeendringer. Hvis glassene er for mørke kan det være vanskelig å se og da reduseres hele synsinntrykket.

Polariserte glass har vanlig UV-beskyttelse. Da beskytter glassene øynene mot skadelige ultrafiolette lysstråler. Polariserte glass fjerner også sjenerende reflekser ved lysstråling fra snø, sjø, blanke fliser og annet.

Ved spesiell sterk grad av lysømfintlighet kan filterbriller være en god hjelp også innendørs, blant annet i butikksentre og på flyplasser, og for enkelte også foran dataskjermen.

Det er ikke uvanlig at noen trenger flere forskjellige typer filterglass til ulike lysforhold og aktiviteter. For å oppnå optimal effekt av filterglass er det viktig å skjerme mot lys som kommer fra sidene, ovenfra og nedenfra. Derfor er det gunstig at brilleinnfatningen dekker nært inntil huden, både under og på sidene. Dessuten vil bruk av for eksempel skyggelue skjerme for sjenerende sollys.

Lov om Folketrygd

Folketrygdloven er rettighetsbasert og sikrer blant annet at personer med synsnedsettelse får tilgang til hjelpemidler som er nødvendige for å kompensere for redusert synsfunksjon.

I vedlegg 7 til § 10-7 a, c, d samt annet og tredje ledd, regler for særskilte hjelpemiddelgrupper, står det blant annet dette om filterbriller:

Ved følgende tilstander kan det gis stønad til filterbriller/filterkontaktlinser:

  • ved unormal sterk grad av lysømfintlighet.
  • ved sterkt nedsatt kontrastsyn

Vanlige fargeskiftende brilleglass regnes ikke som filterbrilleglass.

Kilder

Mohn-Jensen, G. (2010). Hvorfor filterbriller (PDF). Optikeren, 31(1), 34-35. Hentet 4. januar 2018, fra Norges Optikerforbund.

Tid for syn. Rapport fra Eikholt. Innovasjon med ny teknologi for optimalisering av syn for personer med nedsatt syn og hørsel.

Øien, B. (2010). Se muligheter med optikk (PDF). Statped skriftserie nr. 88. Oslo: Huseby kompetansesenter. Hentet 4. januar 2018, fra Statped.

Øjenforeningen – Værn om synet (VOS) – dansk forening. Foreningen har som mål å forebygge og helbrede øyesykdommer ved forskning, opplysning og gi behandling til rett tid.

Lover, forskrifter med mer

Folketrygdloven. (1997). Lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr.19. Hentet 4. januar 2018, fra Lovdata.no.

Rikstrygdeverket, Arbeids- og rehabiliteringsdivisjonen (2006 – sist endret 01.12.2017). Vedlegg 7 til folketrygdlovens § 10-7 a, c, d – samt annet og tredje ledd. Regler for særskilte hjelpemiddelgrupper. Hentet 4. januar 2018, fra nav.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 24.04.2018