Bruk av lupebriller

Lupebriller er optiske hjelpemidler. De skiller seg fra lesebriller ved at det er montert et lupesystem i innfatningen. Hensikten med lupebriller er å forstørre detaljer på nært hold. Lupebriller er nokså små og lette å ta med.

Lupebriller forstørrer fra om lag 2x til 12x. Man må holde det man skal se svært nær øynene, nesten helt inntil lupebrillene. Lupebriller som er lagd for å bruke begge øyne samtidig, kan ha opp til ca. 4x forstørring. Men fordi mange svaksynte har dårligere skarpsyn på det ene øyet, er det vanligst med en løsning bare for det beste øyet. Og med sterkere lupebriller blir arbeidsavstanden uansett så kort at det bare er mulig å bruke ett øye.

Utfordringen med bruk av lupebriller er at man ofte får uheldige arbeidsstillinger som belaster nakke, skuldre og armer. Det er viktig å finne fram til riktig leseavstand. Ved lesing bør man forsøke å holde hodet i ro og bevege teksten med hendene, sideveis foran øyet og hele tiden i samme avstand.

Fordi det er krevende og slitsomt å bruke lupebriller, bør man prøve å ha korte og effektive leseperioder med pauser. Det er best med blendfritt og godt lys på det man leser, men kort leseavstand gjør det utfordrende å oppnå tilstrekkelig belysning uten skyggvirkninger. Lupebriller kan også brukes til skriving når styrken ikke er for sterk.

Mange lupebriller gir et relativt bra synsfelt, men ved 12x forstørring ser man bare noen få bokstaver av gangen og da er det vanskelig å holde oversikt i en tekst.

Lupebriller bør utredes og tilpasses hos kvalifiserte optikere. Brukere av lupebriller bør få opplæring og trening slik at de lærer god leseteknikk ved kort øyeavstand, med riktig og tilstrekkelig belysning.

Kilde

Lie, J. & Tømta, A. (2007). Øvingshefte for deg som skal lære å bruke lupebriller. Hurdal/Oslo: Norges Blindeforbund (11 s.).

Øien, B. (2010). Se muligheter med optikk (PDF). Statped skriftserie nr. 88. Oslo: Huseby kompetansesenter. Hentet 15. september 2016, fra Statped.

Øjenforeningen – Værn om synet (VOS) – dansk forening. Foreningen har som mål å forebygge og helbrede øyesykdommer ved forskning, opplysning og gi behandling til rett tid. Se publikasjoner og velg brosjyren Svagsynshjælp Optisk • Elektronisk.


										
					
Sist oppdatert 02.09.2019