Bruk av luper

Mann som ser på mobiltelefon med lommelupe.Luper (forstørrelsesglass) er optiske hjelpemidler. Hensikten med lupe er å kunne forstørre detaljer på nært hold.

Det finnes mange typer luper med ulike bruksområder. Noen luper har håndtak, noen er montert på stativ og noen har innebygd belysning.

Luper finnes i forskjellige styrker, ofte mellom 1,5x og 12,5x. Hvilke luper som er best for den enkelte, er avhengig av synsfunksjon og hva lupene skal brukes til.

 

For voksne med forstørringsbehov kan det for eksempel være aktuelt med:

  • innslagsluper med eller uten lys, som tar minimal plass og er lette å ha med seg
  • lommelysluper med lys, som lett får plass i en jakkelomme
  • stativluper med lys, som plasseres på et underlag og brukes til lesing og å se på bilder

Utfordringen med bruk av håndholdte innslagsluper og lommelysluper, er at det kan være vanskelig å finne den rette/beste avstanden mellom øyet og lupen, og lupen og objektet. Derfor anbefales det opplæring og trening for å oppnå god forstørring.

Stativluper brukes gjerne på et bord og man trenger derfor ikke å holde teksten/bildet, men sette lupa oppå det man skal se. For å få et skarpest mulig bilde, må flere voksne benytte tilpassete lesebriller i kombinasjon med stativluper. Behovet for lesebriller viser seg når personen må løfte lupen fra underlaget for å få et tydligere bilde.

Kilder

Øien, B. (2010). Se muligheter med optikk (PDF). Statped skriftserie nr. 88. Oslo: Huseby kompetansesenter. Hentet 15. september 2016, fra Statped.

Øjenforeningen – Værn om synet (VOS) – dansk forening. Foreningen har som mål å forebygge og helbrede øyesykdommer ved forskning, opplysning og gi behandling til rett tid. Se publikasjoner og velg brosjyren Svagsynshjælp Optisk • Elektronisk.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 31.08.2012