Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

Begrepet informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) brukes om teknologi for innsamling, behandling, lagring, overføring og presentasjon av informasjon. Begrepene datateknikk og kommunikasjonsteknologi brukes også. IKT omtales ofte som informasjonsteknologi (IT). Tidligere var begrepet elektronisk databehandling (EDB) utbredt.

For en person som er blind, er en PC med nødvendig tilleggsutstyr et svært nyttig hjelpemiddel. Med et slikt utstyr kan en person som er blind blant annet:

  • skrive og lese dokumenter
  • skrive og lese e-post
  • surfe på internett – lese aviser, bruke Facebook, nettbank osv
  • skanne og lese dokumenter som er skrevet i vanlig skrift

I prinsippet kan en som er blind gjøre nesten alt på PC-en som en seende kan. Unntaket kan være bruk av bildebehandlingsprogram og arbeid med grafikk.

Mann som jobber ved sin arbeidsplass. Han har både stasjonær og bærbar PC med leselist. For at en som er blind skal kunne bruke en PC, er det nødvendig med en del tilleggsutstyr. Som et minimum må PC-en ha en såkalt skjermleser med syntetisk tale. Mange bruker også en leselist som kan vise punktskrift. For å kunne skanne og lese tekst trengs en skanner og et program for optisk lesing. Noen har også en egen skriver for å kunne skrive ut tekst i punktskrift på papir.

For at skjermleserprogrammet skal kunne presentere skjermbildet på en hensiktsmessig måte, er det en forutsetning at programmet som brukes og/eller nettsiden som vises er laget med utgangspunkt i prinsipper om universell utforming.

Det er mulig å få dekket nødvendige hjelpemidler som skjermleser og leselist fra NAV. Hvis man ikke har svært god kjennskap til dette utstyret selv, er det en fordel å få en utredning enten på NAV Hjelpemiddelsentral eller på en av fagavdelingene for syn i Statped, statlig spesialpedagogisk tjeneste.

Opplæring

De fleste blinde personer bruker et standard PC-tastatur, men i stedet for mus brukes en kombinasjon av menyer og hurtigtaster for å gi kommandoer til PC-en.

Dette innebærer at alle blinde må lære å skrive ved hjelp av touch-metoden. Man må også lære hurtigtaster i de forskjellige programmene. I tillegg må man lære å bruke skjermleser og leselist. Det er derfor nødvendig med en relativt grundig og omfattende opplæring.

Det er mulig å søke NAV om opplæring i hjelpemidlets funksjon i forbindelse med at man søker om utstyr. Det er også mulig å søke voksenopplæringen i kommunen for nødvendig opplæring. Statped, Norges Blindeforbund og Interessegruppen for synshemmede edb-brukere (ISE) tilbyr også kurs både for personer i kommunen som skal gi opplæring og for personer som er blinde som trenger opplæring.

Statped har utarbeidet mye opplæringsmateriell som kan brukes både av lærere som skal undervise i bruk av IKT-hjelpemidler, og av personer som selv er blinde og ønsker å drive selvstudium.

Kilder

Store norske leksikon. (2009). Informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Hentet 8. mai 2015, fra Store norske leksikon.


										
					
Sist oppdatert 30.06.2016