Bruk av sansene

Mann fester båt på tilhenger til bilen.Vi opplever omverden gjennom våre sanser. 

For den som har nedsatt syn eller er blind, blir de andre sansene svært betydningfulle. Dette gjelder i stor grad både hørselssansen og følesansen, men også følesansen, muskel- og bevegelsessansen, smak og lukt spiller en viktig rolle for den enkelte.

På disse sidene om bruk av sansene kan du lese mer om dette.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 21.08.2012