Følesansen

Mann som klapper tre hunder på en gang.Følesansen kalles også for berøringssansen eller taktilsansen. Den er en nærsans der huden på hele kroppen brukes.

Følesansen og muskel- og bevegelsessansen brukes samtidig. Taktil er et ord som brukes for å beskrive overføring av informasjon ved berøring.

Eksempler på informasjon vi kan motta gjennom følesansen er temperatur, hardhet, trykk, overflatestruktur og form.

Vi kan også lære oss hvor store eller lange, tykke eller tynne gjenstander er. Følesansen kan brukes til å sortere og finne likheter og ulikheter.

Følesansen har begrensninger: Det er bare mulig å oppfatte en liten del av gangen. Det er derfor lettere å få oversikt over små ting enn store.

For å få et helhetsbilde, må de enkelte delene settes sammen til å bli en helhet.

Følesansen regnes som den viktigste nærsansen for en person som har en synsnedsettelse. Det er ofte nødvendig med god tid til å kjenne på ulike ting. Det kan være en god ide å bruke begge hendene samtidig, for da får man inn mer informasjon.

Ved finmotorisk aktivitet, som for eksempel å kjenne på taktile illustrasjoner og lesing av punktskrift, er følesansen, sammen med muskel- og bevegelsessansen, helt avgjørende.

I tillegg til hendene gir sanseinntrykk gjennom føttene og hele kroppen viktig informasjon om gjenstander og omgivelser.

Kilder

Olsson, K., Westman, A., Ytterbergh, M., & Ôberg, L. (2008). Synguiden förskola – en vägledning för dig som möter barn med synskada i förskolan. Stockholm: Specialpedagogiska Institutet. Hentet 25. februar 2017, fra Specialpedagogiska skolmydigheten.

Les mer

Jansen, J. (2011/2016). Berøringssans. Hentet 25. februar 2017, fra Store norske leksikon.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 25.02.2017