Hørselssansen

Hørselen er, i likhet med synet, en viktig fjernsans. Den gir oss informasjon om omverden uten at vi behøver å berøre lydkilden. Hørselssansen spiller en viktig rolle i dagliglivet, og muliggjør at vi kan kommunisere med andre på en enkel og effektiv måte.

Hørselen har sine begrensninger. Lydene fra omverden gir oss ikke samme rike variasjon av informasjon som synssansen. Dessuten er lyd en flyktig hendelse.

Vi kan ikke dvele ved lydbildet eller gå tilbake til det på samme måte som ved å se på et foto.

Mann i båt med hvitt kjølvann bak.For en person med synsnedsettelse blir hørselen svært viktig. For at man skal kunne utnytte hørselsinntrykket effektivt kreves det konsentrasjon og lite forstyrrende lyder i omgivelsene. Den som lytter, må oppdage og bli oppmerksom på lyden før lydens mening kan tolkes og forstås. Ofte kan det være vanskelig å få med seg helhet og sammenheng via hørselen. Det er lett å gå glipp av informasjon som for eksempel andres kroppsspråk og lydløse bevegelser.

Hørselen er den fjernsansen som best kan kompensere for nedsatt syn når man skal orientere seg i omgivelsene.

Personer som mister synet i voksen alder, kan få hjelp til å lære å ta i bruk hørselen for å orientere seg. Et kjøleskap som durer, kan for eksempel brukes som et orienteringspunkt på kjøkkenet. Utendørs kan man orientere seg utfra lydene i omgivelsene, så som trafikk eller lyden fra en bekk.

Med trening kan de fleste med normal hørsel lære å høre vegger og døråpninger.

Kilder

Elmerskog, B., Martinsen, H., Storliløkken, M., & Tellevik, J. M. (1993). Førlighetsopplæring. Mobility i en funksjonell sammenheng. Trondheim: Tambartun kompetansesenter/Tapir.

Larssen, T., & Wilhelmsen, G. (2008). Synsvansker – aspekter ved læring og utvikling. I E. Befring, & R. Tangen (Red.), Spesialpedagogikk (s.327-345). Oslo: Cappelen akademisk forlag.

Wiener, W. R. (1980). Audition. I R. L. Welsh, & B. B. Blasch (Red.). Foundation of Orientation and Mobility. (s.115-185). New York: American Foundation for the Blind.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 21.08.2012