Muskel- og bevegelsessansen

Mann fester båt på tilhenger til bil.Muskel- og bevegelsessansen omtales med flere ulike begrep, så som muskel- og leddsans, kinestetisk sans og proprioceptive sans. Dette er fellesnavn for de reseptorer i muskler, sener og ledd som registrerer de forskjellige kroppsdelers stilling og bevegelse.

Sansen registrerer også kroppsdelenes posisjon i forhold til hverandre, og bidrar til å bestemme hastigheten, koordineringen og retningen på bevegelsene vi gjør uten at vi behøver å bruke synet. Muskel- og bevegelsessansen er, sammen med likevektssansen, en forutsetning for balanse og koordinering av bevegelser. Videre er den også med på å bestemme hvor mye kraft som skal til for å utføre en bestemt handling og den gir oss informasjon om spenningstilstanden i muskler og ledd.

Muskel- og bevegelsessansen gir oss opplevelse av egen kropp når vi for eksempel løfter en arm for å vinke eller går ned en trapp.

For den som har nedsatt syn, må bevegelsene læres på en annen måte enn gjennom synet. Det kan for eksempel skje ved at noen forklarer hvordan bevegelsen skal utføres eller ved at bevegelsen håndledes.

Kilder

Hauge, A. (2011). Kinestetiske sans. Hentet 21. august 2012, fra Store norske leksikon.


										
					
Sist oppdatert 01.09.2012