Synssansen

Mann leser på mobiltelefon med lupe. Synssansen gir oss rask og presis informasjon om miljøet rundt oss, både på nært hold og på avstand.

Synssansen er av stor betydning med hensyn til kontakt, kommunikasjon, læring og sosial samhandling. Øyekontakt og blikkretning mot det samme er med på å skape felles oppmerksomhet. Seende personer lærer også mye ved å se på andre og imitere dem.

En person med nedsatt syn må lære å utnytte synsresten sin best mulig. Det er viktig å stimulere personen til å bruke synet sitt.

For å gjøre hverdagen lettere kan omgivelsene tilrettelegges ved å skape gode lysforhold og ved bevisst bruk av farger og kontraster.

Kilder

Larssen, T., & Wilhelmsen, G. (2008). Synsvansker – aspekter ved læring og utvikling. I E. Befring, & R. Tangen (Red.), Spesialpedagogikk (s.327-345). Oslo: Cappelen akademisk forlag.


										
					
Sist oppdatert 21.08.2012