Familie

Mann snakker med en gutt samtidig som han holder en baby på fanget.

Familier der ett eller flere av medlemmene har en synsnedsettelse, kan som alle familier være ulike.

I disse familiene kan:

  • både barna og de voksne ha en synshemning
  • en voksen, eller begge, ha en synshemning, mens barna er seende
  • de voksne være seende, mens et eller flere av barna har en synshemning
  • det være en kombinasjon av punktene over

Mange bor også alene, uten noen spesiell familietilknytning.

Hverdagslivet er i stor grad basert på praktiske gjøremål, samspill og kommunikasjon. Når et familiemedlem ikke ser eller ser dårlig, krever det ofte ekstra bevissthet for å få hverdagen til å gli.

Les: «Foreldre med synshemning. Veileder basert på foreldres egne erfaringer.»

Les om hvor man kan søke støtte og hjelp.

Les mer

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Kurs for foreldre med barn med spesielle behov. «Hva med oss?» og "Hva med meg - Kurs for aleneforledre." Samlivskurs for alle som har barn med nedsatt funksjonsevne, fysiske eller psykiske vansker eller kronisk sykdom.

Carling, A. (1997). En søster er en søster er en søster. Oslo: Gyldendal Tiden.

Frambu – senter for sjeldne funksjonshemninger. (2007). Pårørende - temasider. Hentet 6. april 2016, fra Frambu.no.

mestring.no. Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse. Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) skal bidra til økt kvalitet på lærings- og mestringstjenester gjennom forskning, utvikling, kommunikasjon og formidling.

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning (NAKU). (2010). Foreldre: søsken. Hentet 6. april 2016, fra NAKU.

Socialt Udviklingscenter (SUS) – Søskendefokus. SUS setter fokus på søsken til barn med handikap, fysisk sykdom og/eller psykiske lidelser. Her finnes filmklipp og tekster der barn, foreldre og fagfolk forteller om sine erfaringer, samt informasjon om hvordan du kan hjelpe og støtte barna.

Sydnes, S. (2003). Øyeblikk med kasus. Bergen: Skauge forlag.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 06.04.2016