Utdanning

Når man skal velge utdanning, finnes det mange muligheter. Det er lurt å velge både med hjertet og med hodet.

Still spørsmål til deg selv eller den du skal hjelpe:

  • Hva liker du å holde på med?
  • Hva har du anlegg for?
  • Hvilke utfordringer gir ditt nedsatte syn?

Man skal lytte til råd fra andre, men også lytte til seg selv i denne prosessen. Man bør innhente så mye informasjon som mulig om de ulike utdanninger og yrker som vurderes. Det finnes gode oversikter på internett.

På disse sidene om utdanning kan du lese mer om valg av utdanning, overgang fra videregående skole til videre utdanning og mestringsstrategier.

Les om tilrettelegging av utdanning.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 05.04.2017