Overgang til utdanning

Overgangen fra videregående opplæring til videre utdanning kan være en spennende tid, men også by på noen nye utfordringer. For at oppstarten skal bli enklest mulig er det viktig at planleggingen skjer i god tid, for blant annet å bli kjent med lærestedet og vite hvilke personer som kan kontaktes for hjelp og støtte.

Kontakt med lærestedet

Det kan være lurt å ta kontakt med lærestedet så snart man har fått plass, for å diskutere behovene og utfordringene man har og hvordan disse kan løses.

De fleste offentlige høyskoler og universiteter har en egen tjeneste for studenter med funksjonsnedsettelse og tilretteleggingsbehov. De har også studieveiledere som kan gi råd om oppbygging av et studie. Ta kontakt med tjenesten så tidlig som mulig, gjerne allerede før du søker. De kjenner studiestedet og vet hvem som bør kontaktes.

Rettigheter og tilbud

NAV-kontoret kan informere om rettigheter og bistandsmuligheter. NAV Hjelpemiddelsentral kan gi en vurdering av behov synshjelpemidler og eventuell tilrettelegging av lokaler. De samarbeider med utdanningsstedet og studenten om gode løsninger for den enkelte.

Dersom det er behov for tilrettelagt pensum, så som elektroniske bøker, lydbøker eller punktskriftbøker, bør man være tidlig ute med å bestille dette gjennom Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB).

Les mer om tilrettelegging av utdanning.

Les mer om rettigheter og tilbud.

Kilder

NAV – Hjelpemiddelsentral. Hjelpemiddelsentralen har et overordnet og koordinerende ansvar for hjelpemidler til funksjonshemmede i sitt fylke, og er et ressurs- og kompetansesenter for offentlige instanser og andre som har ansvar for å løse funksjonshemmedes problemer.

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB). NLB er et bibliotek som produserer og låner ut lydbøker og punktskriftbøker til blinde, svaksynte og andre som har vansker med å lese trykt tekst. Mange av NLBs lånere har dysleksi eller andre lese- og skrivevansker. Det er gratis å låne bøker fra NLB.


										
					
Sist oppdatert 04.04.2017