Om syn

Hva er syn? Hva må til for at vi skal kunne se?

Dette er noen av spørsmålene du kan få svar på ved å lese sidene om syn.

Animasjon og simulator

Her finner du også en animasjon om øyet og synsbanene, samt en synssimulator der du kan se hvordan det kan oppleves å ha nedsatt synsfunksjon.

Se animasjon – syn.

Se synssimulator for ulike aldre – som viser hvordan nedsatt syn kan arte seg.

Ord og utrykk

Sjekk Ord og utrykk fra fagområdet syn dersom det dukker opp ord du ikke kjenner til fra synsområdet.


										
					
Sist oppdatert 06.05.2020