Nedsatt synsfunksjon

Jente som holder arket hun leser på tett inntil øynene.Nedsatt synsfunksjon, synsnedsettelse, synssvekkelse, synshemning, synstap, synsvanske, svaksynt, blind, synshemmet, synssvekket – det brukes mange begreper om nedsatt syn. Hva er hva, og hva betyr det?

Selv om en person har vansker med å utføre enkelte visuelle oppgaver, betyr det ikke at han eller hun er synshemmet i alle sammenhenger. Hvilke oppgaver som er vanskelig å utføre, og hvor vanskelig det er å utføre dem, avhenger ikke bare av hvor nedsatt synet er, men også av hvor godt omgivelsene er lagt til rette.

På sidene om nedsatt synsfunksjon kan du lese om symptomer, årsaker, definisjoner, delfunksjoner og synstesting. Du kan også lese om synsnedsettelse sammen med andre vansker.

Animasjon og simulator

Se animasjon – syn.
Se synssimulator som viser hvordan nedsatt syn kan arte seg.


										
					
Sist oppdatert 12.11.2015