Årsaker til synsvansker

Det finnes mange ulike årsaker til synsvansker.

På sidene om årsaker til synsvansker kan du lese om skader, tilstander og sykdommer i de ulike delene av øyet (øyerelaterte synsvansker), i synsbanene og hjernen (hjernerelaterte synsvansker).

Vil du lese mer om ulike diagnoser og tilstander henviser vi til den alfabetiske oversikten over diagnoser og tilstander.


										
					
Sist oppdatert 21.08.2012