Periventrikulær leukomalasi (PVL)

Diagnosen PVL settes på bakgrunn av manglende hvit substans rundt ventriklene i hjernen. En av årsakene til PVL er hjerneskade forårsaket av en hjerneblødning nær eller inntil ventriklene i hjernen. I disse hjerneområdene ligger synsnervestrålingen, det vil si nervefibre som bearbeider ulike deler av visuell informasjon.

PVL diagnostiseres ved magnetisk resonans (MR), og er en radiografisk diagnose. Det er ofte ekstremt prematurfødte barn med lav fødselsvekt og personer med cerebral parese (CP) som får denne diagnosen.

Personer med PVL kan ha spesifikke vansker med visuell persepsjon. Eksempler på dette er problemer med orientering, rom-retning, gjenkjenning av former og ansikter, organisering og gjenkjenning av deler og helheter, vansker med å se detaljer i kompliserte bilder (figur/bakgrunn) o.a.

Kilder

Borch, T. G., Fasting, Aa. F., Gomnæs, K., Grini, K., & Rime, I. (2009). Barn med nedsatt syn og sammensatte vansker. Internt dokument. Oslo: Huseby kompetansesenter.

Mostad, A. (2005). CVI – den diffuse synshemningen. I S. M. Sydnes (red), Syn 2005. En samling artikler og tekster fra Huseby og Tambartun kompetansesentre (s. 59-64). Oslo: Statped.


										
					
Sist oppdatert 12.12.2018