Sammensatte vansker

Mange voksne med sammensatte vansker har nedsatt synsfunksjon. De kan ha både øyerelaterte og hjernerelaterte synsvansker, eller bare en av delene.

Det er viktig at synsfunksjonen blir kartlagt godt, slik at opplæringen og eventuelle behov for tilrettelegging kan ta utgangspunkt både i synsproblemene og de andre vanskene.

På sidene om sammensatte vansker kan du lese om sjeldne tilstander og synsvansker ved Cerebral Parese (CP).

Les mer om kartlegging av synsfunksjon på sidene om delfunksjoner og synstesting.


										
					
Sist oppdatert 04.01.2013