Synsvansker ved cerebral parese (CP)

Ved ulike cerebral parese-diagnoser (CP-diagnoser) kan det foreligge hjernebetingede synsvansker i tillegg til bevegelsesvansker. Dersom personen ikke har skader i øyet, synsnerven eller skjeleproblematikk, kan en vanlig øyemedisinsk undersøkelse konkludere med at personen ser bra. Man kan likevel ha synsproblemer som kan variere fra omfattende visuelle tolkningsvansker til større eller mindre øyemotoriske vansker.

Mange personer med diplegi, hvor bena er mest rammet, har skade i områdene rundt hulrommene i hjernen (periventrikulær hvit substans). Det kan gi betydelige og karakteristiske synsproblemer som for eksempel synsfeltutfall nedad. Årsaken til diplegi skyldes ofte forstyrrelser i hjernens blodsirkulasjon ved fødselen. Dette kan gi samme type skader som ved prematur fødsel, for eksempel en PVL-diagnose.

Ved hemiplegi (halvsidige lammelser), forekommer ofte skjeling, synsfeltutfall mot en side og/eller persepsjonsvansker.

Ved tetraplegi, hvor alle ekstremiteter (armer og ben) er betydelig rammet, finner en skader i flere områder av hjernen. Synsproblemene er ofte sammensatt. Øyemotoriske vansker er vanlig, og det er stor variasjon når det gjelder å forstå visuell informasjon.

Kilder

Borch, T. G., Fasting, Aa. F., Gomnæs, K., Grini, K., & Rime, I. (2009). Barn med nedsatt syn og sammensatte vansker. Internt dokument. Oslo: Huseby kompetansesenter.

Les mer

Oslo Universitetssykehus HF. (uten dato). CPOP – Cerebral parese oppfølgingsprogram. Hentet 5. mai 2018, fra Oslo Universitetssykehus.


										
					
Sist oppdatert 05.05.2018